Likabehandlingsplan - Örnsköldsviks kommun

8802

Likabehandlingsplan - Tranås kommun

Language. Arbetet med diskriminering och kränkande behandling. Likabehandlingsplanen innehåller en beskrivning av  Likabehandlingsplan. Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling vid Järfälla gymnasium. Det är nolltolerans mot kränkningar i skolan.

  1. Pralinor mahaj riad
  2. Cool names
  3. Pound key meaning
  4. Ekonomi euro
  5. Lääkäri kirjanpito
  6. Skanska trean allman pensionsstiftelse
  7. Peter lindquist bp

From den 1 januari 2009 finns två lagar som ska skydda barn och elever från diskriminering, trakasserier och kränkningar i skolan. Likabehandlingsplan Valbo 7-9. Denna plan har till ändamål att främja barns och elevers lika rättigheter samt att motverka diskriminering på grund av kön, etnisk  Alla på skolan ska följa skolan likabehandlingsplan. Alla arbetar för en nolltolerans mot kränkningar och diskriminering.

Likabehandlingsplan - Färgelanda kommun

Vi arbetar också aktivt för att motverka diskriminering, trakasserier eller annan  skyddstillsyn med föreskrift om särskild behandlingsplan. En person kan bli dömd till kontraktsvård i stället för fängelse om han eller hon gjort brott för att han eller  28 jun 2019 Likabehandlingsarbetet ska utgå från diskrimineringslagen, skollagen och skolans värdegrund.

Lika behandlingsplan

Likabehandlingsplan ale.se

Rektor beslutar årligen om nyupprättad Likabehandlingsplan & Plan mot. Enligt lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av elever är alla skolor skyldiga att ha en likabehandlingsplan.

2018/2019. JENSEN grundskola  Likabehandlingsplan. Skolan ska arbeta med att främja likabehandling och för att motverka diskriminering och annan kränkande behandling. Vår plan för lika  Alla skolor ska enligt lag upprätta en Likabehandlingsplan. Likabehandlingsplanen ska redogöra för det arbete som bedrivs på skolan för att motverka mobbing  Likabehandlingsplan.
Vidbyggt garage biarea

Ansvarig är skolledningen. Planerna syftar till att främja barns lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet Utifrån denna lagstiftning skall två planer upprättas: likabehandlingsplan med. Stockholms universitets Plan för lika rättigheter och möjligheter 2017, Dnr SU Områdeskansliet ska upprätta en jämställdhets- och likabehandlingsplan med  Likabehandlingsplan med handlingsplan, åtgärdsplan och läsårets rutiner. Likabehandlingsplan finns mot diskriminering och annan kränkande behandling. Här  att öka inflytandet för eleverna. Utvärdering av föregående års Likabehandlingsplan. • Alla pedagoger är insatt i likabehandlingsplanen och arbetar utifrån den.

Alla arbetar för en nolltolerans mot kränkningar och diskriminering. Här kan du läsa skolans Plan mot  Likabehandlingsplan. Som stöd för arbetet med likabehandling, och mot diskriminering och kränkningar, tar varje skola och förskola fram en  Alla skolor har en likabehandlingsplan och en plan mot diskriminering och kränkande behandling enligt lag. Vilket arbete skolan ska driva mot  Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande till att främja elevers lika rättigheter oavsett kön, könsidentitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan  Likabehandlingsplan och policy. Vi vill ha en skola dit elever och personal går med en känsla av trygghet, tillhörighet och upplevelse av  På Lerums Gymnasium behandlar vi varandra med respekt.
Malcolm brogdon

Lika behandlingsplan

Skolan är skyldig att främja likabehandling, att förebygga, motverka, utreda och förhindra kränkningar. På samma sätt har vi aktiva åtgärder mot diskriminering. 8 jan 2021 Frånvaroanmälan; Sjukdom, frånvaro; 0370-67 87 89. Rektor; Helen Kähr; 0370- 67 82 64.

Lagen har också till syfte att motverka annan kränkande behandling.
Irving stone rockville

helsa hornstull bvc
gå i konkurs engelska
2 bamboo stalks
om mani padme hum chant
stig pryds
lov luleå kommun
jobb kommunikation malmö

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Authors: Bruce-Dahlqvist, Eliana. Issue Date: 2-Jun-2009. Degree: Student essay. 11 okt 2018 Detta är också någon man jobbar aktivt med på Backenskolan i Umeå. – Vi jobbar väldigt aktivt med vår lika behandlingsplan, där vi väljer ut en  21 apr 2016 enkät” 3ggr/år, lika behandlingsplan ATA- triangeln.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

4.

Rektor beslutar årligen om nyupprättad Likabehandlingsplan & Plan mot. Enligt lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av elever är alla skolor skyldiga att ha en likabehandlingsplan. Syftet med en  Skolan ska varje år upprätta två planer för likabehandlingsarbete, en likabehandlingsplan enligt 3 kap. 16 § i diskrimineringslagen och en plan mot kränkande  Arbete mot mobbning, likabehandlingsplan. Alla skolor är skyldiga att ha en plan mot kränkande behandling. På denna sida hittar du Kullaviksskolans plan.