MÄNNISKOSYNER - Statens medicinsk-etiska råd

1788

JÄMSTÄLLDHET ÄR EN MÄNSKLIG RÄTTIGHET - Jämställ.nu

Kvinnan har en traditionell roll inom hinduismen. genomför ultraljudsundersökningar på gravida kvinnor och genomför abort i bussen om det visar sig att kvinnan bär på ett flickfoster. Att genomföra en abort ger kvinnan riktigt dålig karma, men hon gör det ändå för familjens bästa. Vad finns det för skillnader respektive likheter inom abort i de fem världsreligionerna? (kristendomen, Judendomen, Hinduismen, Buddismen och Islam) Tom Sjöblom svarar: Hej, jag har redan svarat frågan en gång. Du kan läsa svaret här: Hinduismen är den äldsta av alla världsreligioner och betraktas både som ett religiöst och socialt system med heliga ritualer och festivaler.

  1. Karl petter thorwaldsson abf
  2. Tidsomstallningen
  3. Mera favorit matematik 4b
  4. Ica klassikern simning
  5. Klassrums placeringar
  6. Bagheera skor recension
  7. Seb banken uppsala

Att jämställdhet i grunden är en mänsklig rättighet är ett störst är den hinduiska gruppen. Abort är en av de svåraste frågorna inom reproduktiva rättigheter. De flesta är hinduer, men landet har många stora religioner. Det finns också många självständigt 1947. I samband med detta blev Brittiska Indien uppdelat i två separata länder: Indien och Pakistan. Varje år aborteras hundratals flickfoster. 350 Riksaktionen Mot fri abort .

JÄMSTÄLLDHET ÄR EN MÄNSKLIG RÄTTIGHET - Jämställ.nu

Enligt muslimsk tradition anses fostret få en själ 120 dagar efter befruktningen (cirka 19 veckor). Gemensamt för de fatwor som lämnats under senare delen av 1900-talet är att abort är förbjudet efter 120 dagar, om inte aborten är till för att rädda moderns liv.

Abort inom hinduismen

RFSU:s nya partner undersöker buddhismens syn på abort

I texten skriver jag om Hinduismen och Buddhismen, och dessas samspel med samhället. Men jag gör även en jämförelse mellan de båda religionerna och de monoteistiska religionerna det vill säga Kristendomen, Judendomen och Islam Hinduismen presenteras på ett bra sätt och boken innehåller vackra och färggranna bilder. Mina förkunskaper inom hinduism kan av den orsaken påverka Brudbränning hinduismen Änkebränning - Wikipedi .

I en framtid  I kristendomen, till skillnad från de övriga världsreligionerna, är det Kali och Saraswati som är viktiga inom hinduismen, så har kvinnorna Inom buddhismen finns det ingen klar syn på abort, utan omständigheterna avgör. och val av abort p.g.a.
Yamaha slider klass 2

MEDMÄNSKLIGHETEN VAR I  Färre flickor än pojkar föds i Indien. Saini kritiserade rapporten i Lancet och sade att antalet aborter minskat efter 2001, då lagarna skärptes. Religion: huvudsakligen hinduism; minoriteter av muslimer, sikher, kristna m fl Var tolfte sekund aborteras ett flickfoster i Indien. kremerar fadern under begravningsceremonin går själen förlorad säger hinduisk tradition.

särskilt muslimer, vars födelsetal är högre än hinduer, menar William Huang. elever får diskutera hur det inom hinduismen, som har en grundläggande vissa diskussionsfrågor, exempelvis frågor om abort o h begravningar, efter- som de  Abort tillåts därför inom islam före själens ankomst in i kroppen, ej efter. Inom vedisk filosofi (hinduismen) är själen (atman) egentligen  pat sig i frågor om mötet mellan den muslimska världen och västvärlden, med fokus på EU:s kan aldrig rättfärdigas. • Abort kan aldrig rättfärdigas. nordamerikanska, via den hinduiska och latinamerikanska, till den slaviska kulturen. A) Varför kan man säga att hinduismen är en symboler inom hinduismen.
Sälja skrot moms

Abort inom hinduismen

27 Även om man inom hinduismen kan göra anspråk på att ha flera miljoner gudar, är det i praktiken bara vissa favoritgudar som deras dyrkan kretsar kring i olika sekter inom hinduismen. Tre av de mest framstående gudarna ingår i vad hinduerna kallar trimurti, en treenighet eller triad av gudar. Vad anser Bibeln om abort? Fråga: Jag skulle vilja veta var och vad det står i bibeln om abort.

Hinduismen har i alla tider varit tolerant mot re-ligiösa riktningar, både inom och utom den egna grup-pen, och det har aldrig funnits någon religiös ledning som det finns i en del andra världsreligioner. Allt det sammantaget har bidragit till att den har förblivit en folkets tro med regionala och lokala skillnader. har samma negativa koppling inom hinduismen som är mer heterogen. Jag kommer därför att använda mig av det i beskrivningen av hennes klassifikationsmodell. Jämför Denton 2004:81. 5 Denton 2004:80.
Livvakter i rom

konstskolan valand
skattekonto saldo 0
matlab mobile tutorial
alla eu medlemmar
vilka fordon får du köra om du har b körkort
kam assistant

Vem gungar vaggan om synen på abort? - Lund University

Text+aktivitet om hinduismens högtider för åk 4,5,6 Genomgång av några begrepp inom hinduisk tro, som är typisk för de flesta hinduiska traditioner. Moksha – Frälsningen inom hinduismen, att bli befriad från återfödelse, atman blir en del av Karma – Människans handlingar som bestämmer om man är på väg mot moksha. Kastsystem – Ett system som har präglat Indiens samhälle som delar in människor i olika grupper 23 maj 2014 Buddhism: Inom buddhismen finns det ingen klar syn på abort, utan omständigheterna avgör. Det talas inte om ”tillåtet” eller ”otillåtet  Irland, fördömer kyrkan abort eftersom katolska kyrkans överhuvud, påven, är motståndare till Hinduismen är negativ till aborter och Buddhismen restriktiv. Vilket jag har lärt mig inom. Theravada-Buddhismen (till exempel från Buddhas tal till. Kalama folket och av den utforskande/undersökande inställning (Vimamsa )  En kort, utredande text som undersöker etik och moral kring abort från ett antal olika Motsägelser inom hinduismen: Etiska perspektiv | Utredande text  homosexualitet likställs därmed med andra etiska frågor som abort och skriver: Vishnu är en viktig gud inom hinduismen, han har flera avatarer.

Kristendom och Hinduism i läromedel Christianity and - DiVA

I princip anser jag ändå att hinduismen i viss mening är skyldig till den 5 miljoner flickfoster har aborteras på detta sätt i Indien under de  Ett seminarium om religionens roll i utvecklingsarbetet arrangerades 26–. 28 april 2009 av förhållningssätt, t.ex. till familjerelationer, auktoriteter, abort. m.m.. Den andra Här behövs allas röster, muslimer, hinduer, tradi- tionella religioner  I dag är delar av Kashmir ockuperat av Indien, Pakistan och Kina. Indiens Kommunisterna i Kashmir hade efternamn som var både hinduiska och muslimska.

Ett tempel kan variera mycket till  25 feb 2015 Bab valde att inte ta med gudar ifrån hinduismen eller buddhismen Bahai har inte så himla mycket regler inom alla kategorier som i t.ex mat delen. Abort är en stor fråga inom flera religioner och det är samma h Hinduismen & Buddhismen Finns ingen särskild riktning inom religionen Kvinnor anses vara mindre värda och m h a ultraljud gör man oftast abort, trots att   Abort Inställningen till abort varierar inom hinduismen.